Falk-Lademann-7BPJ3z.jpg
 

Audiatur et altera pars

Hør også de andre partene.

 
 
 

  Kan du se din motparts legitime interesser?

 

 Konflikter er dypt alvor for den det angår. Det berører alt i oss, følelser og tanker, og krever alt vi har å by på.

  Oppgaven vår er ikke å unngå konflikter, men å løse dem på en bærekraftig måte. Arbeidet kan være krevende, vi søker ikke kompromisser; men den positive, overskridende "både-og" løsningen – en løsning godtatt av alle parter – uten at noen tenker på revansje eller hevn.

 

 

Konfliktløsing

Vi spesialiserer oss i konfliktløsning ved hjelp av dialogmetoden. 

Konflikt defineres som alle motstridende interesser.

Vi tilbyr å samtale med alle parter – hver for seg – for å høre hva de egentlig vil. Slik sorterer vi de legitime interesser, og finner godt grunnlag og rom for å løse konflikten.

Kunst & kultur

Avtaler og transaksjoner av kunstverker og samlinger.

Salg, utlån til museer og gallerier, utleie, arbitrasjer, innførsel og utførsel.

Erstatningsrett

Personskader, i hovedsak amputerte personer. Dette er kjerneområdet.

Over 30 års erfaring med å løse tunge og lange saker mot ansvarlige skadevoldere,  forsikringsselskap og Norsk Pasientskadeerstatning.

Har klienter fra hele landet.  

Les mer...

Voldsoffererstatning

Vi bistår klienter i søksmål og erstatningskrav for voldsofre.

 

 

Skatterett

Skattehjelp for vanskeligstilte skatteytere.

Bistand til å løse uriktige skjønnslikninger, å få gjeldssaneringsordninger og hjelpe klientene ut av økonomisk uføre.

Les mer...

Allmenn praksis

Vi tilbyr advokattjenester innenfor alle rettsområder, for eksempel bygg og entreprise, arv, testamenter, avtaler, ekteskap, strafferett, med mer.

Vi samarbeider med flere store advokatfirmaer for å ivareta våre klienters beste interesser på de områder vi har behov.