Våre salærer og timesatser avhenger stort av sakstype, juridisk område, mv.

Vi har sågar fastpriser for enklere oppdrag.

Ta kontakt med oss for tilbud for din sak!