Advokat Paul Rynning

IMG_2495.jpeg

Kontakt

paul@rynning.no

+47 906 87 908

I det daglige arbeider jeg hovedsaklig med rettsområder:

  1. Erstatningsrett innen personskade: særlig amputerte og bistand for voldsoffere.

  2. Skatterett og skattehjelp for vanskeligstilte skatteytere.

I hovedsak består klientgruppen min amputerte personer som har en ansvarlig skadevolder/forsikringsgiver; enten forsikringsselskap eller Norsk Pasientskadeerstatning. Mine klienter er spredt over hele landet. Jeg har vært anbefalt advokat av Momentum - foreningen for arm- og benprotesebrukere siden foreningen ble stiftet.

Innen skatterett bistår jeg med å finne løsninger  for de vanskeligstilte skattytere, utsatt for skjønnslikning ofte basert på uriktige avgjørelser som medfører stor og uhåndterlig skattegjeld.  Bistanden kan gå på gjenopptak av uriktige ligninger, når dette er mulig, eller på å fremme lempingssøknader og føre dialog til saken er løst.  I enkelte tilfeller kan saksbehandlingen være så mangelfull at det også kan være grunnlag for å kreve erstatning.

Jeg har vært med å utvikle dialogmetoden for advokater: en metode som forener juridisk metode med teknikker og erfaringer fra konfliktløsning etter Johan Galtung sin modell. Fokus er å ivareta klienters legitime ønsker, og samtidig skape rom for løsninger som ivaretar de andre partenes legitime behov. Med metoden søker vi  sammen å finne løsninger begge parter er tilfreds med og ikke kompromisser eller enten/eller-løsninger.  Mitt arbeide er preget av dialog med klient, motpart, forsikringsgiver og offentlige medhjelpere, gjerne koordinert via regelmessige ansvarsgrupper.

 

 
tor-sverre.jpg

Kontakt

tor@dialogadvokatene.no

+47 977 10 714 

Adv.flm. Tor Sverre Fuglestein

...


henriette-brekne-jensen.jpg
 

Kontakt

henriette@dialogadvokatene.no

+47 997 26 062

Adm.leder Henriette Brekne Jensen

Bred administrativ praksis, også fra egen virksomhet bla i hotellbransjen. Fra offentlig virksomhet har jeg erfaring som mottaksleder på EMA mottak og som enhetsleder i barnevernet.

Har 12 år innen politikken i kommunestyre samt en periode som fylkespolitiker.

I det daglige arbeider jeg hovedsaklig med administrative oppgaver, økonomi og regnskap, samt bistand til advokatene våre.

Mine styrker er ellers kommunikasjon, mellom menneskelige forhold og konflikt løsning.

Et gammelt kinesisk ordtak sier: “ikke vær redd for motstand ! Det er ikke i medvind men i motvind at dragen stiger til værs”